Αρχική σελίδα » Το ΕΠοΦι

Το Εργαστήριο Πολιτικής Φιλοσοφίας: από την πράξη στην Θεωρία (ΕΠοΦιείναι δομή του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. (ΦΕΚ 2182/Β/12.06.2018). Αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια ανάδειξης και φιλοσοφικής προσέγγισης ζητημάτων που αφορούν στη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα (φαινόμενα ρατσισμού, θεωρίες συνωμοσίας, φονταμενταλισμοίπολυπολιτισμικότητα, ανομία και δημοκρατική ανοχή κ.ά.).

Γιατί όμως «Από την πράξη στη θεωρία»;

Με αυτή την διατύπωση δηλώνεται ότι οι επικείμενες δραστηριότητες του Εργαστηρίου μας στοχεύουν στο να θέσουν την πολιτική φιλοσοφία στην υπηρεσία των συμβάντων, έτσι ώστε αυτή να μην αποτελεί αποκλειστικά μια ακαδημαϊκού χαρακτήρα ομφαλοσκοπική ενασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εργαστήριο επιδιώκει να λειτουργεί ως ένας ακαδημαϊκός θεσμός ο οποίος δεν παραμένει στο περιθώριο ή στις παρυφές των πολιτικών και κοινωνικών τεκταινομένων. Αντίθετα, επιζητεί να φέρει τον πολιτικό στοχασμό αντιμέτωπο με το μάτι του κυκλώνα. Υπό αυτούς τους όρους, θα επιδιωχθεί η συνεργασία και με άλλους κλάδους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, δεδομένου ότι η ολοκληρωμένη κριτική προσέγγιση της σύγχρονης πραγματικότητας αξιώνει οπωσδήποτε την διεπιστημονικότητα. Για αυτό, το Εργαστήριό μας υποστηρίζει τη διαθεματικότητα και τον διάλογο τόσο ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις, όσο και ανάμεσα στην πολιτική, αφενός, και την ηθική, ιστορική, θρησκευτική ή ανθρωπολογική σκέψη, αφετέρου. Η προσπάθεια της σκέψης και η "διαχρονία" είναι για μας αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για να κατανοήσουμε τη "συγχρονία".