Αρχική σελίδα » Εκδόσεις

·      Προσεχής έκδοση

« Ανατέμνοντας τον ρατσισμό. Δέκα δοκίμια », από τις εκδόσεις « Επίκεντρο ».

 

·      Δημιουργία Επιστημονικής Σειράς

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία μιας Επιστημονικής Σειράς, μέσα από τους κόλπους ενός ακηδεμόνευτου πολιτικά ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Στόχος είναι η διερεύνηση και κριτική εξέταση της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας. Η εν λόγω Επιστημονική Σειρά ευθυγραμμίζεται με το πρόταγμα “Από την πράξη στη θεωρία” του ιδίου του Εργαστηρίου. Πρόταγμα που βασίζεται στην παραδοχή ότι τα συμβάντα αλληλοεπιδρούν και διαλέγονται με δοκίμια πολιτικής φιλοσοφίας. Με άλλα λόγια, ο πολιτικός στοχασμός αναλαμβάνει το ρόλο να ερμηνεύσει με τα δικά του εργαλεία τα τεκταινόμενα.

Σταχυολογώντας κείμενα που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε φαινόμενα ρατσισμού, θεωρίες συνωμοσίας, φονταμενταλισμό, πολυπολιτισμικότητα, ανομία και δημοκρατική ανοχή κ.ά., επιδιώκεται ένα κλίμα διεπιστημονικής διαλεκτικής, μέσω συνεργασίας και με άλλους κλάδους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Στην Επιστημονική Σειρά θα φιλοξενούνται σχολιασμένες μεταφράσεις ή πρωτότυπα άρθρα, τα οποία θα υπάγονται στην ειδική θεματική κάθε τόμου. Η επιλογή αυτή δικαιολογείται από την επιθυμία για εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας μέσα από την εμβάθυνση στο εκάστοτε ζήτημα.

Η επιστημονική εγκυρότητα του εγχειρήματος ερείδεται στην επιμέλεια από ειδικούς επιστήμονες και μέλη ΔΕΠ, αλλά και σε ευρύτερη επιστημονική επιμέλεια από τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου.