Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » ΠΜΣ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" - 2019-2020

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών σπουδαστών παρατείνεται έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019


Mπορείτε να στέλνετε τις αιτήσεις σας ταχυδρομικώς (όχι με συστημένη επιστολή αλλά με απλή αποστολή φακέλου και σφραγίδα ταχυδρομείου  έως  20/09) στη διεύθυνση:ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Π.Μ.Σ. "Φιλοσοφία",

υπόψη Μαρίας Χωριανοπούλου

Πανεπιστημιούπολη - 15703, Ιλίσια, γραφείο 641

 
 

 


Μεταξύ άλλων, διδάσκουν οι καθηγητές :

Αριστείδης Χατζής, Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Στέφανος Δημητρίου, Βίκυ Ιακώβου, Γεώργιος Φαράκλας, Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου

Η έναρξη των μαθημάτων τοποθετείται τον Οκτώβριο του 2019

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια τον φάκελο υποψηφιότητας και προσωπική συνέντευξη

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποτίθεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 500 Ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης

 

Διαβάστε την Προκήρυξη

Κατεβάστε την Αίτηση για την Κατεύθυνση «Πολιτική Φιλοσοφία»

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ «Φιλοσοφία» μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.philosophymaster.ppp.uoa.gr/